Sulfidy

Sulfidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny síry s nějakým prvkem. Dříve se nazývaly sirníky.

Vznikají odtržením 2 atomů vodíku z kyseliny sirovodíkové, sulfanu, H2S. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo II-. Oxidační číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+, vyšší oxidační číslo se vyskytuje pouze ojediněle.

Název je složen z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává aniontovou složku s koncovkou -id a přídavné jméno kationtovou složku. Koncovka přídavného jména udává i oxidační číslo tohoto prvku.

Oxidační číslo prvku MObecný vzorecPříklad
I+MI+2SII-Na2S sulfid sodný
II+MII+SII-HgS sulfid rtuťnatý
III+MIII+2SII-3Al2S3 sulfid hlinitý
IV+MIV+SII-2CS2 sulfid uhličitý
V+MV+2SII-5As2S5 sulfid arseničný
P2S5 sulfid fosforečný

Disulfidy a polysulfidy

Disulfidy obsahují ve své struktuře disulfidový aniont S22-. Nejznámějším disulfidem je disulfid železnatý FeS2. V přírodě jej nalezneme jako minerál pyrit, nazývaný také jako kočíčí zlato.

Polysulfidy obsahují ve své struktuře polysulfidový aniont Sn2-. Místo předpony poly- se používají číslovkové předpony užívané v názvosloví. Písmeno "n" pak nahradíme číslem, které patří k dané předponě.

Mezi známé polysulfidy patří polysulfid amonný (NH4)2Sn, polysulfid draselný K2Sn, polysulfid sodný Na2Sn a polysulfid vápenatý CaSn.

Hydrogensulfidy

Hydrogensulfidy jsou tříprvkové sloučeniny, které ve své molekule obsahují hydrogensulfidový anion HS-.

Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly sulfanu H2S. Proto mají hydrogensulfidy ve svých sloučenináchoxidační číslo I-.

VzorecNázev
KHShydrogensulfid draselný
NaHShydrogensulfid sodný
Ca(HS)2hydrogensulfid vápenatý