Halogenidy

Halogenidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny halogenu s nějakým prvkem.

Vznikají odtržením vodíku z halogenvodíkových kyselin, tj. kyselina fluorovodíková HF, kyselina chlorovodíková HCl, kyselina bromovodíková HBr a kyselina jodovodíková HI. Proto mají halogenidy ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo I-. Vznikne tak fluorid FI-, chlorid ClI-, bromid BrI- a jodid II-.

Oxidační číslo kationtové složky, tedy druhého prvku, může nabývat hodnot I+ - VIII+, ale s prvky, které mají oxidační čísla vyšší než VI+, tvoří sloučeniny pouze fluor.

Název se skládá z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno vyjadřuje anion kyseliny, od níž je sůl odvozena s koncovkou –id a přídavné jméno vyjadřuje kation a jeho oxidační číslo.

Výjimky v pojmenování halogenidů jsou difluorid kyslíku OF2 a difluorid dikyslíku O2F2. Je to způsobeno tím, že fluor má vyšší elektronegativitu než kyslík.

Oxidační číslo prvku MObecný vzorecPříklad
I+MI+XKCl chlorid draselný
II+MII+X2CaF2 fluorid vápenatý
III+MIII+X3AlBr3 bromid hlinitý
IV+MIV+X4CCl4 chlorid uhličitý
V+MV+X5SbCl5 chlorid antimoničný
PI5 jodid fosforečný
VI+MVI+X6WCl6 chlorid wolframový
VII+MVII+X7ReF7 fluorid rhenistý
VIII+MVIII+X8XeF8 fluorid xenoničelý