Přepnout na navigaci

Autoři

Michaela Janská

Jsem absolventkou Moravského gymnázia Brno s.r.o. a studentkou Veterinární a farmaceutické univerzity, oboru Farmacie a je mi 21 let.

O chemii se zajímám již pár let. I přes období, kdy jsem k ní měla negativní vztah, jsem si tuto vědu zamilovala a věnuji se ji den co den.

Kromě chemie, která je mým koníčkem a plánuji se jí věnovat i v budoucnu, mám i jiné zájmy. Sportuji v létě i v zimě, takže snowboarding, potápění a hodně ráda jezdím na kole. S tím se pojí i velká láska k přírodě, takže cestování a poznávání krásy přírody.

Mojí prací v tomto projektu byla čistě teoretická stránka, tzn. studijní část, periodická soustava prvků a vytvoření seznamu sloučenin, které jsou v databázi k testování.

Kontakt: janska@nazvoslovi.cz


Martin Sýkora

Jsem absolventem oboru technické lyceum na SPŠ Sokolská v Brně a studentem Aplikované informatiky a řízení na Fakultě strojního inženýrství na VUT v Brně a je mi 22 let.

V tomto projektu zajišťuji technickou a marketingovou stránku.

K programování jsem se dostal již na základní škole díky svému učiteli informatiky. Ze začátku jsem začínal s programováním desktopových aplikací. Po příchodu na střední školu jsem začal chodit do robotického kroužku, kde jsem se dostal k programování mikročipů řídících roboty. Během celého prvního ročníku jsem se postupně učil i programování webových aplikací v jazyce PHP a s postupem do druhého ročníku i práci s databázemi MySQL.

V poslední době jsem se také začal zajímat o oblast marketingu a své poznatky aplikuji i na tento projekt.

Velkou část mého volného času věnuji také fotografování. Mezi další koníčky patří již zmíněná stavba robotů, jízda na kole a cestování.

Kontakt: sykora@nazvoslovi.cz
Web: www.msykora.cz