Použité zdroje

Obr. č. 1: NEZNÁMÝ. http://canov.jergym.cz/ [online]. [cit. 11.2.2013]. Dostupný na WWW: http://canov.jergym.cz/


VACÍK, Jiří et al. Přehled středoškolské chemie. 4. vyd., V SPN - pedagogickém nakladatelství 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. 365 s. ISBN 80-7235-108-7.

BLAŽEK, Jaroslav et al. Přehled chemického názvosloví. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. 144 s. ISBN 80-7235-260-1.

KLIKORKA, Jiří. Názvosloví anorganické chemie: Pravidla k roku 1985. 3. vyd. Praha: Academia, 1987, 183 s. 21-004-87.

KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie. 2., nezm. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. 04-607-89.

BLAŽEK, Jaroslav. Současné chemické názvosloví: pomocná kniha pro učitele a žáky stř. odb. škol a stud. oborů stř. odb. učilišť. 6., nezm. vyd. Praha: SPN, 1984. 122 s. Pomocné knihy pro žáky. 14-066-84.

MAREČEK, Aleš a HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. 3., opr. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 240 s. ISBN 80-7182-055-5.

HONZA, Jaroslav a MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 2. díl. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 227 s. ISBN 80-7182-141-1.

ŠKODA, Jiří a DOULÍK, Pavel. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. 136 s. ISBN 80-7238-442-2.


THE PHP GROUP. PHP: Hypertext Preprocessor [online]. [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: .

ORACLE CORPORATION. MySQL:: The world's most popular open source database [online]. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: .

HTML & CSS - W3C. W3C. World Wide Web Consortium (W3C) [online]. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: .


RICHTERA, Lukáš. Periodický systém prvků. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. ISBN 978-80-214-3836-1.


Webový redakční systém MSYK WebSystem. Poskytnuto pouze pro účely provozování webu. Autor: Martin Sýkora, www.msykora.cz/websystem