Názvosloví krystalohydrátů

Krystalohydráty jsou sloučeniny, které mají ve své krystalové struktuře chemicky vázanou vodu.

Počet molekul rozpouštědla, v tomto případě vody, vyjadřujeme číslovkovými předponami.

V názvu sloučeniny se počet molekul rozpouštědla uvádí před názvem soli. Název soli se poté uvádí ve druhém pádu.

Ve vzorci sloučeniny se molekuly rozpouštědla nacházejí za vzorcem soli. Od vzorce soli se oddělují tečkou.

VzorecNázevTriviální název
CuSO4 . 5H2Opentahydrát síranu měďnatéhomodrá skalice
FeSO4 . 7H2Oheptahydrát síranu železnatéhozelená skalice
ZnSO4 . 7H2Oheptahydrát síranu zinečnatéhobílá skalice
CaSO4 . 1/2H2Ohemihydrát síranu vápenatéhosádra
CaSO4 . 2H2Odihydrát síranu vápenatéhosádrovec
Na2SO4 . 10H2Odekahydrát síranu sodnéhoGlauberova sůl