Funkční deriváty kyselin

Jestliže nahradíme všechny -OH skupiny v molekule kyseliny halogenem či amidovou skupinou, vznikají tzv. funkční deriváty kyselin. Tyto sloučeniny se neřadí do kyselin, jelikož se v jejich molekulách nenachází odštěpitelný atom vodíku.

Halogenid či amidoskupina mají v těchto sloučeninách oxidační číslo I-.

Názvy jsou tvořeny příslušným halogenidem či aminoskupinou a názvem kyseliny, který je ve 2. pádě. Jestliže se zde nachází více aniontů, jejich názvy upřesníme číslovkovými předponami. Kromě názvu kyseliny však můžeme využívat v pojmenování sloučeniny i název příslušné atomové skupiny.

VzorecNázev sloučeniny
SO2(NH2)2diamid kyseliny sírové či sulfurylu
CO(NH2)2diamid kyseliny uhličité či karbonylu
COCl2dichlorid kyseliny uhličité či karbonylu
POF3trifluorid kyseliny fosforečné či fosforylu